THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Bảo Lợi Đ/C: 34 Nam Pháp 1 - Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng Tuyển NV Kinh Doanh. + Số Lượng : 02, ưu tiên Nữ + Độ Tuổi : 20t trở lên.